025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

دعوت به همکاری خیرخواهانه از سوی مجمع خیرین فرهنگ فاطمی در خصوص انجام معاضدت قضایی و وکالت معاضدتی و مشاوره رایگان.

دعوت به همکاری خیرخواهانه از سوی مجمع خیرین فرهنگ فاطمی در خصوص انجام معاضدت قضایی و وکالت معاضدتی و مشاوره رایگان.

دعوت به همکاری خیرخواهانه از سوی مجمع خیرین فرهنگ فاطمی در خصوص انجام معاضدت قضایی و وکالت معاضدتی و مشاوره رایگان.
بر اساس تصمیم مورخ 9/3/1401 هیات مدیره کانون، وکلایی که قصد دارند در این عمل خیر خواهانه شرکت نمایند، لطفا به دفتر ریاست کانون مراجعه نمایند.