025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

دیدار اعضای هیات مدیره و حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خلیلی


دیدار اعضای هیات مدیره و دادستان انتظامی و دادرسان دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم با ریاست کل دادگستری استان قم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خلیلی

 

در مورخ 6/2/94 اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به اتفاق دادستان انتظامی دادسرای کانون و دادرسان شعب سه گانه دادگاه انتظامی در جلسه ای صمیمانه با ریاست محترم کل دادگستری استان قم در اداره کل دادگستری استان قم دیدار نمودند و به بیان دیدگاه ها و نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و بر همکاری و تعامل بیشتر کانون با دستگاه قضایی استان و متقابلا تشکیلات قضایی با کانون در جهت سطح کیفی کانون و همچنین احقاق حق و اجرای عدالت و دادرسی منصفانه و نقش وکیل در محاکمات تاکید گردید و قرار بر این شد که از این به بعد جلسات بیشتری بین کانون و مقامات قضایی استان قم تشکیل گردد.


 

دیدار اعضای هیات مدیره و دادستان انتظامی و دادرسان دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم با ریاست کل دادگستری استان قم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خلیلی

 

در مورخ 6/2/94 اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به اتفاق دادستان انتظامی دادسرای کانون و دادرسان شعب سه گانه دادگاه انتظامی در جلسه ای صمیمانه با ریاست محترم کل دادگستری استان قم در اداره کل دادگستری استان قم دیدار نمودند و به بیان دیدگاه ها و نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و بر همکاری و تعامل بیشتر کانون با دستگاه قضایی استان و متقابلا تشکیلات قضایی با کانون در جهت سطح کیفی کانون و همچنین احقاق حق و اجرای عدالت و دادرسی منصفانه و نقش وکیل در محاکمات تاکید گردید و قرار بر این شد که از این به بعد جلسات بیشتری بین کانون و مقامات قضایی استان قم تشکیل گردد.