025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

رشته های تخصصی مرکز داوری

رشته های تخصصی مرکز داوری

رشته های تخصصی مرکز عبارتند از:

 

1- دعاوی مربوط به مسائل تجاری بین المللی

 

2- دعاوی مربوط به مسائل تجاری داخلی

 

3- دعاوی مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی و اجاره

 

4- دعاوی ملکی و ثبتی

 

5- دعاوی مربوط به امورمالی، بانکی، بیمه، مالیاتی و گمرکی

 

6- دعاوی مربوط به حمل و نقل

 

7- دعاوی مربوط به ساختمان و پیمانکاری

 

8- دعاوی مربوط به اختلافات صنفی و حرفه ای

 

9- اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی زراعی و وقفی

 

10- دعاوی مربوط به فضای مجازی و تجارت الکترونیک

 

11- دعاوی خانوادگی و ارث و احوال شخصیه

 

12- دعاوی مربوط به حقوق کار و کارگر و تامین اجتماعی

 

13- اختلافات مربوط به تصادفات و حوادث

 

14- اختلافات مربوط به مالکیت فکری

15- اختلافات مربوط به سرمایه گذاری خارجی