025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

سخنرانی جناب آقای توفیق ریاست محترم شعبه۲۴ دادگاه عمومی قم در کانون وکلای قم با موضوع 《جایگاه وکالت در سیستم قضایی ایران》