025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

فراخوان مقالات


همکاران گرامی دستور تمایل جهت همکاری با کمیسیون انتشارات و مجله کانون آثار و مقالات خود را حداکثر تا پایان مردادماه
1394 به دفتر کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری استان قم ارائه فرمایید و یا به ایمیل آدرس زیر ارسال نمایید.
qomkanoon@yahoo.com