025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مشاوره رایگان در اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان قم

مشاوره رایگان در اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان قم

 

مشاوره رایگان در اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان قم

 

 

باعنایت به اینکه اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان قم در مورخ 13 لغایت 19 مهرماه سال جاری (ایام هفته ناجا) در نظر دارد به آحاد شهروندان مشاوره حقوقی رایگان ارائه نماید. لذا همکارانی که تمایل به حضور در این طرح را دارند حداکثر تا تاریخ 15/5/1393 اعلام نمایند.