025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مصوبات جلسه ۹۴ و ۹۵ هیات مدیره دوره هفتم

مصوبات جلسه ۹۴ و ۹۵ هیات مدیره دوره هفتم

۱. در خصوص نحوه برگزاری اختبار کارآموزان با حضور اکثریت اعضای کمیسیون کارآموزی در جلسه هیات مدیره و انجام مذاکرات مفصل و بنا بر نظر اکثریت مقرر گردید اختبار کتبی به صورت حضوری انجام پذیرد.
در خصوص اختبار شفاهی نیز مقرر شد، بررسی لازم انجام تا در صورت امکان به صورت مجازی برگزار شود.
در همین خصوص هیات مدیره در جلسه امروز مقرر نمود با برنامه‌ریزی کمیسیون کارآموزی آزمون‌های اختبار در دو روز و در بازه زمانی انتخابی آن کمیسیون با رعایت کلیه دستورات و پروتکل های بهداشتی انجام شود.
۲. نامه اسکودا در خصوص تشکیل کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت، موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد در این خصوص با دادگستری کل مکاتبه لازم به عمل آید.
۳. بررسی نامه صندوق حمایت راجع به بدهی کانون که مقرر شد با عنایت به پرداختی مورخه ۱۴۰۰/۲/۲، بخشی دیگر از بدهی کانون به صندوق حمایت بابت سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ پرداخت گردد.
۴. نامه کمیسیون کارآموزی راجع به کوتاهی کارآموزان در ارائه گزارش های سه ماهه از وکلای سرپرست، بررسی و مقرر شد مراتب به کمیسیون مذکور ارجاع تا پیشنهادات مناسبی را در خصوص ضمانت اجرای تصمیمات مربوط تهیه و پس از وصول در هیات مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.
۵. در خصوص تقاضای تنخواه گردان جهت تهیه مستند کانون وکلا، مقرر شد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال پرداخت شود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم

موضوع خبر: