025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 21/2/1394

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 21/2/1394

هفتمین جلسه هیات مدیره مورخ 21/2/1394 با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 

 

1- آقایان سوهانی، جلالیان و قمی به عنوان نمایندگان کانون در هیات حل اختلاف مالیاتی انتخاب شدند.

 

2- آیین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون های کانون وکلای دادگستری قم به تصویب رسید.

 

3- آقای حمید امینی به عنوان عضو کمیسیون پارلمانی به مدت 2 سال انتخاب شدند.

 

4- هیات مدیره ضمن عدول از تصمیم مورخ 31/1/94 در مورد اعضای کمیسیون نقل و انتقال آقایان سعید کریمی، مهدی یزدانی، مهدی ملک زادگان، مجید قربانیان و علی حیات بخش را به عنوان اعضای کمیسیون نقل و انتقال انتخاب نمود.

 

5- پیش نویس قرارداد طراحی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری قم به تصویب رسید و مقرر شد قرارداد مذکور پس از امضای طرفین به موقع اجرا گذارده شود.

 

6- مقرر شد شرایط بیمه تکمیلی مورد پیشنهاد بیمه ایران در پایگاه اطلاع رسانی کانون به اطلاع همکاران محترم برسد.

 

 

7- مقرر شد به منظور ایجاد سامانه مشاوره حقوقی تلفنی آقای مهدی ملک زادگان پیگیری لازم معمول نمایند.

8- بررسی آیین نامه نقل و انتقال صدور پروانه های کارآموزی و بررسی نامه های وارده به عنوان دستور کار جلسه مورخ 28/2/1394 هیات مدیره معین گردید.