025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 25/3/94

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 25/3/94

اهم مصوبات مورخ 25/3/1394

 

1- تصمیم کمیسیون در خصوص نقل و انتقالات و تعیین وکلای سرپرست کارآموزان.

 

2- تنظیم شماره 4 خبرنامه داخلی کانون از سوی کمیسیون انتشارات.

 

3- اطلاع رسانی تصمیمات و اخبار کانون بنا به دستور ریاست کانون از طریق سایت و….

4- طرح مشکلات مالیاتی همکاران و نتیجه جلسات برگزار شده با مسئولین مالیاتی و همچنین نظرخواهی از همکاران جهت حل مشکلات با فراخوان عمومی از طریق سایت کانون