025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 7/2/1394

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 7/2/1394

جلسه مورخ 7/2/94

 

1- آقایان جعفر افضلی، محسن اصلانی و سیدروح اله علیزاده طباطبایی به عنوان اعضای کمیسیون وام تعیین شدند.

 

 

2- آقایان سیدمحمد رضوی، رسول حاج عینی، علیرضا بافرانی، هادی بختیاری زاده، محمود وصالی شعاع، علی غفاری و خانم نجمه کرمانی به عنوان اعضای کمیسیون رفاه تعیین گردیدند.

 

3- آقایان محمدمهدی مقدادی، مهدی قبادی، محمدعلی طاهری، علی بیطرفان و خانم ها فاطمه موسوی رکنی، فاطمه هاشمی و مریم بیات به عنوان اعضای کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند.

 

4- مقرر شد جناب آقای حسین کریمی به عنوان نماینده کانون نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص ارتقا سایت و اقدامات بعدی و پیگیری موضوع اقدام نمایند.

 

5- نظر به اینکه جناب آقای علی حیات بخش از عضویت در کمیسیون انتشارات اعلام انصراف نموده اند استعفا ایشان پذیرفته شد و به اتفاق آرا به عضویت در کمیسیون نقل و انتقال منصوب گردیدند.

 

6- استعفای آقای قربانیان از کمیسیون نظارت مورد قبول قرار گرفت و نامبرده به عضویت در کمیسیون نقل و انتقال منصوب شد.

 

7- آقایان محمدتقی حاجیلو، عباس رحیمی، محمد محمدزاده لاجوردی، ابراهیم دلشاد، رضا سخایی، عباس خداپرست و خانم محمدی به عنوان اعضای کمیسیون حمایت تعیین گردیدند.

 

8- آقایان علی دلدار، محمدعلی کدخدایی، عباس معصومی، ابراهیم جلالیان و رضا سخایی به عنوان هیات امنا داوری انتخاب گردیدند.