025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مصوبات هیات مدیره دوره هفتم جلسات ۹۲ و ۹۳

مصوبات هیات مدیره دوره هفتم جلسات ۹۲ و ۹۳

۱. بررسی پیشنهاد امور مالی کانون در خصوص اعمال بخشنامه اداره کار مبنی بر افزایش پایه حقوق کارمندان کانون.
۲. بررسی و موافقت با انتقال موقت احدی از همکاران محترم از کانون مرکز به کانون قم به مدت یکسال.
۳. موافقت با درخواست انتقال پروانه احدی از وکلای محترم کانون از شهر سلفچگان به شهر قم.
۴. بررسی نامه اسکودا راجع به برگزاری همایش سراسری هیات مدیره های سراسر کشور در استان اصفهان.
۵. بررسی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ اسکودا در خصوص تشکیل کارگروه راجع به معاضدت قضایی، که مقرر شد جناب آقای برقعی به سکودا معرفی گردد.
۶. درخواست احدی از همکاران در خصوص عدم پرداخت سهم صندوق حمایت بررسی و با عنایت به اینکه پرداخت سهم صندوق حمایت منحصر به وکلای عضو صندوق نیست، لذا درخواست ایشان غیر قابل استماع تشخیص داده شد.
۷. در پایان مقرر گردید در جلسه آتی هیات مدیره، از کمیسیون کارآموزی دعوت به عمل آمده تا در خصوص چگونگی برگزاری اختبار کارآموزان تصمیم‌گیری به عمل آید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم