025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

مهلت ارائه مدارک کارآموزی جهت شرکت در اختبار

مهلت ارائه مدارک کارآموزی جهت شرکت در اختبار

قابل توجه کارآموزان محترم، آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم در اسفندماه سال 1391 برگزار خواهد شد.

کلیه کارآموزانی که تا پایان دیماه 1391 دوره کارآموزی شان به پایان می رسد ملزم به شرکت در این آزمون می باشند و بایستی تکالیف کارآموزی خود را حداکثر تا دو هفته پس از اتمام کارآموزی به کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری قم ارائه نمایند.

توجه: کارآموزانی که دوره کارآموزی خود را تا 30/10/91  به اتمام می رسانند تکالیف خود را تا پایان وقت اداری 15/11/91 به کمیسیون کارآموزی باید ارائه دهند.