025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

ارائه پیشنهادات در خصوص نامه ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات

ارائه پیشنهادات در خصوص نامه ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات

نامه ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت اطلاع همکاران محترم برای اعلام نظر و پیشنهاد به پیوست تقدیم می گردد. لطفا همکاران گرامی، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد درخواستی، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار، در نامه به دفتر ریاست محترم کانون ارایه فرمایید.