025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

نتایج قطعی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

نتایج قطعی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

 

با توجه به گذشت مهلت اعتراض، آقایان حسین سعیدی ، عباس خداپرست، ابراهیم دلشاد معارف ، محسن قمی ، سیدجعفر برقعی به عنوان اعضای

اصلی و آقایان محمدعلی کدخدایی ، علی حیات بخش و حجت سبحانی راد به عنوان اعضای علی البدل، به صورت قطعی برای مدت دو سال انتخاب شدند.