025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

همکاری و عضویت در ارکان و کمیسیون های کانون وکلای دادگستری استان قم

همکاری و عضویت در ارکان و کمیسیون های  کانون وکلای دادگستری استان قم

بسمه تعالی

همکاری و عضویت در ارکان و کمیسیون های

کانون وکلای دادگستری استان قم 

با عنایت به مصوبه مورخ 1402/04/01 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم که مقرر گردید جهت استفاده حداکثری از حضور ظرفیت های علمی و صنفی همکاران محترم فراخوانی داده شود تا همکاران گرامی که مایل به همکاری در ارکان یا کمیسیون ها و ادارات کانون هستند ظرف مهلت یک هفته مراتب را از طریق فضای شخصی خود در اتوماسیون اداری کانون اعلام فرمایند. بنابراین همکاران محترم که با توجه به مراتب ذیل نسبت به ارسال تقاضای خود اقدام فرمایند.

1-با عنایت به اینکه حتی المقدور برای هر متقاضی واجد شرایط یک سمت در ارکان یا کمیسیون ها یا ادارات کانون با تصویب هیات مدیره در نظر گرفته خواهد شد. مقتضی است متقاضیان محترم اولویت خود را در کمیسیون یا اداره یا رکنی که تمایل بیشتری دارند، اعلام فرمایند.

2-مقتضی است متقاضیان محترم تقاضای خود را با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه ها و شیوه نامه های مصوب ارسال فرمایند.

3-هیات مدیره کانون با توجه به سوابق موجود و ضوابط و مقررات قانونی و با عنایت به ظرفیت های ارکان، کمیسیون ها و ادارات کانون، نسبت به انتخاب اعضا مبادرت خواهد نمود.

4-همکاران گرامی درخواست خود را مانند متن پیش فرض ذیل در فضای شخصی مجازی خود تنظیم و ارسال فرمایند:

اینجانب ………………………………….. عضو کانون وکلای دادگستری قم دارای پروانه شماره ………….. با ……….. سال سابقه وکالت(پایه یک) آمادگی دارم در کمیسیون / اداره …………، شرکت و همکاری نمایم.

5-ارکان و کمیسیون ها و ادارات

 کمیسیون روابط عمومی                               کمیسیون هنر

کمیسیون کارآموزی                                     کمیسیون رفاه تامین اجتماعی

کمیسیون ورزش و تفریحات                         اداره نظارت و بازرسی

کمیسیون حمایت                                         کمیسیون انفورماتیک

کمیسیون وام                                                 کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون نقل و انتقال                                    کمیسیون آموزش و ارتقاء سطح علمی

کمیسیون پرسش و پاسخ                               کمیسیون تحقیق و بررسی

کمیسیون مالیاتی                                          کمیسیون وکالت های تخصصی

هیات امناء داوری                                           داور

دادگاه انتظامی                                                 دادسرای انتظامی

اداره معاضدت قضایی                                     کمیسیون پارلمانی و تنقیح قوانین

اداره حقوقی کانون                                          هیات تحریریه مجله اندیشه وکیل

 

کانون وکلای دادگستری استان قم