025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی همایش (بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس ) را برگزار می نماید

کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی همایش (بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس ) را برگزار می نماید

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 5/11/91 تمدید گردید و تاریخ برگزاری همایش 1/12/91 به آدرس: انتهای آزادراه همت  – دهکده المپیک – دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی می باشد.