025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

کمیسیون آموزش

اعضای کمیسیون آموزش

...
سیدمهدی رضوی فرد
دبیر کمیسیون
...
محسن بوالحسنی
عضو کمیسیون
...
سالار رحیمی
عضو کمیسیون
...
عباس خداپرست
عضو کمیسیون
...
فاطمه کرمی
عضو کمیسیون
...
رحمت اله نصیرپور
عضو کمیسیون
...
تقی برهانی
عضو کمیسیون