025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

کمیسیون کارآموزی

اعضای کمیسیون کارآموزی

...
مهدی یزدانی
دبیر کمیسیون
...
ابوالفضل افشاری
عضو کمیسیون
...
علی محمدزاده لاجوردی
عضو کمیسیون
...
سعید کریمی
عضو کمیسیون
...
علی اصغر مومن پویا
عضو کمیسیون
...
نجمه کرمانی
عضو کمیسیون