025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

گزارش تصویری از جلسه سخنرانی با موضوع: “دعاوی ثبتی با تکیه بر نقش هیات نظارت ثبتی” و سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رمضانی، عضو معاون دیوان عالی کشور

گزارش تصویری از جلسه سخنرانی با موضوع: “دعاوی ثبتی با تکیه بر نقش هیات نظارت ثبتی” و سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رمضانی، عضو معاون دیوان عالی کشور