025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه (فوری): لایحه قانون جامع وکالت


همکاران گرامی وکیل و کارآموز وکالت                                               فوری – آنی

 

نظر به اینکه لایحه قانون جامع وکالت اینک در مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی است و محتمل است به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی مورد تصویب کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و با توجه به اینکه دیدگاه های کلی وکلای دادگستری به عنوان مباشران حفظ و اعمال حق دفاع ملت قطعا در تصمیمات نمایندگان محترم مجلس تاثیرگذار خواهد بود و سکوت همکاران در این برهه حساس جایز نمی باشد. لذا استدعا دارد همگام با تمام وکلای ایران اسلامی موافقت خود را با امضای ذیل فرم با مواردی که ذیلا خواهد آمد و رعایت آن ها در قانون جامع وکالت ضروری است مورد تاکید قرار دهند.

1-   مدیران کانون ها از میان وکلا و با انتخاب اعضای کانون ها تعیین شوند.

2-   کلیه وکلایی که شرایط سنی،علمی و سابقه کار کافی را، بر مبنای قانون، داشته و فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی موثر باشند، کاندیدای بالقوه عضویت در هیات مدیره محسوب شوند.

3-   صدور پروانه کارآموزی و وکالت و تمدید پروانه منحصرا با کانون های وکلا باشد.

4-   رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه ای وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا صورت گیرد و تعلیق وکیل از کار یا محروم کردنش از وکالت یا ابطال پروانه اش صرفا در دادگاه کانون وکلا میسر باشد.

5-   هیچگونه تفاوت و تبعیضی از نظر اجرای ضوابط و قوانین مالیاتی بین وکلا و سایر صنوف وجود نداشته باشد.

6-   وکلای دادگستری از مزایای تامین اجتماعی و ازکارافتادگی و بازنشستگی،همچون سایر قشرهای مردم، برخوردار شوند.

7-   وکیل دادگستری در موضع دفاع و انجام مسئولیت های حرفه ای خود مصون از هرگونه تعرض و مورد حمایت دولت و حکومت باشد.

لذا کلیه همکاران به جهت فوریت موضوع در اسرع وقت جهت امضا فرم مربوط به کانون مراجعه نمایند.

حسین سعیدی – رییس کانون وکلای دادگستری استان قم

 


همکاران گرامی وکیل و کارآموز وکالت                                               فوری – آنی

 

نظر به اینکه لایحه قانون جامع وکالت اینک در مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی است و محتمل است به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی مورد تصویب کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و با توجه به اینکه دیدگاه های کلی وکلای دادگستری به عنوان مباشران حفظ و اعمال حق دفاع ملت قطعا در تصمیمات نمایندگان محترم مجلس تاثیرگذار خواهد بود و سکوت همکاران در این برهه حساس جایز نمی باشد. لذا استدعا دارد همگام با تمام وکلای ایران اسلامی موافقت خود را با امضای ذیل فرم با مواردی که ذیلا خواهد آمد و رعایت آن ها در قانون جامع وکالت ضروری است مورد تاکید قرار دهند.

1-   مدیران کانون ها از میان وکلا و با انتخاب اعضای کانون ها تعیین شوند.

2-   کلیه وکلایی که شرایط سنی،علمی و سابقه کار کافی را، بر مبنای قانون، داشته و فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی موثر باشند، کاندیدای بالقوه عضویت در هیات مدیره محسوب شوند.

3-   صدور پروانه کارآموزی و وکالت و تمدید پروانه منحصرا با کانون های وکلا باشد.

4-   رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه ای وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا صورت گیرد و تعلیق وکیل از کار یا محروم کردنش از وکالت یا ابطال پروانه اش صرفا در دادگاه کانون وکلا میسر باشد.

5-   هیچگونه تفاوت و تبعیضی از نظر اجرای ضوابط و قوانین مالیاتی بین وکلا و سایر صنوف وجود نداشته باشد.

6-   وکلای دادگستری از مزایای تامین اجتماعی و ازکارافتادگی و بازنشستگی،همچون سایر قشرهای مردم، برخوردار شوند.

7-   وکیل دادگستری در موضع دفاع و انجام مسئولیت های حرفه ای خود مصون از هرگونه تعرض و مورد حمایت دولت و حکومت باشد.

لذا کلیه همکاران به جهت فوریت موضوع در اسرع وقت جهت امضا فرم مربوط به کانون مراجعه نمایند.

حسین سعیدی – رییس کانون وکلای دادگستری استان قم