025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

پذیرفته شدن رتبه 18 آزمون کارآموزی وکالت سال 93


نظر به انصراف خانم زهرا قلی پور پذیرفته شده در آزمون کارآموزی وکالت سال 1393 ، آقای سیدمحمدرضا محمود زاده حسینی که رتبه 18 در آزمون را کسب نموده اند جایگزین گردیدند که مقتضی است در اسرع وقت جهت ثبت نام به کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه نمایند.

پذیرفته شدن رتبه 18 آزمون کارآموزی وکالت سال 93

—————————————————————————————————————————————————————————

نظر به انصراف خانم زهرا قلی پور پذیرفته شده در آزمون کارآموزی وکالت سال 1393 ، آقای سیدمحمدرضا محمود زاده حسینی که رتبه 18

در آزمون را کسب نموده اند جایگزین گردیدند که مقتضی است در اسرع وقت جهت ثبت نام به کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه نمایند.